Witamy na stronie nominacje.pgnig.pl

TelNom PGNiG
PGNiG SA Oddział Obrotu Hurtowego w Warszawie
TelNom PGNiG OD
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Prosimy o wybranie jednego z łączy
Informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2020 r. zmianie ulegają adresy internetowe systemów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., służące do:

- określania transz, który od ww. daty będzie dostępny pod adresem: https://nominacje24.pgnig.pl/ODTransze

- zgłaszania prognoz (nominacji) tygodniowych, Nominacji dobowych i Renominacji dobowych, który od ww. daty będzie dostępny po adresem: https://nominacje24.pgnig.pl/TelNom24 Informujemy o czasowym utrzymaniu przekierowania z dotychczasowych adresów www na nowe.